Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ABŞ kongresmenleri, isleglerine baglylykda Merkezi Aziýa ýurtlaryna kömek bermegi teklip edýärler

 ABŞ kongresmenleri, isleglerine baglylykda Merkezi Aziýa ýurtlaryna kömek bermegi teklip edýärler

ABŞ Kongresine ABŞ-nyň hökümetiniň Merkezi Aziýa respublikalaryna kömek bermegini öz ygtyýarlyklary tarapyndan adam hukuklarynyň üpjün edilmegine we demokratik özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine bagly kanun taslamasy hödürlendi. Bu resminamany taýýarlaýan Nýu Jersiniň senatory Kristofer Smit boldy. Taýýarlanan kanun taslamasy, Merkezi Aziýa respublikalarynyň demokratiýa we adam hukuklary ugrundaky hereketleriniň her ýyl seljerilmegini göz öňünde tutýar. Resminama laýyklykda, Kongres Gazagystanda, Özbegistanda, Gyrgyzystanda, Türkmenistanda we Täjigistanda demokratiýanyň we adam hukuklarynyň nähili berjaý edilýändigi barada hasabat almaly.

Merkezi Aziýa respublikalary demokratik gymmatlyklary berjaý etmese, Amerikanyň günäkär ýurda berýän kömegi her ýyl 33% azalar.

Merkez.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“