Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ABŞ kongresmenleri, isleglerine baglylykda Merkezi Aziýa ýurtlaryna kömek bermegi teklip edýärler

 ABŞ kongresmenleri, isleglerine baglylykda Merkezi Aziýa ýurtlaryna kömek bermegi teklip edýärler

ABŞ Kongresine ABŞ-nyň hökümetiniň Merkezi Aziýa respublikalaryna kömek bermegini öz ygtyýarlyklary tarapyndan adam hukuklarynyň üpjün edilmegine we demokratik özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine bagly kanun taslamasy hödürlendi. Bu resminamany taýýarlaýan Nýu Jersiniň senatory Kristofer Smit boldy. Taýýarlanan kanun taslamasy, Merkezi Aziýa respublikalarynyň demokratiýa we adam hukuklary ugrundaky hereketleriniň her ýyl seljerilmegini göz öňünde tutýar. Resminama laýyklykda, Kongres Gazagystanda, Özbegistanda, Gyrgyzystanda, Türkmenistanda we Täjigistanda demokratiýanyň we adam hukuklarynyň nähili berjaý edilýändigi barada hasabat almaly.

Merkezi Aziýa respublikalary demokratik gymmatlyklary berjaý etmese, Amerikanyň günäkär ýurda berýän kömegi her ýyl 33% azalar.

Merkez.

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...