Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan
Türkmenistanyň hökümetin ilat sanawyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu meselede nämä garaşyp bileris?

Türkmenistanyň hökümetin ilat sanawyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu meselede nämä garaşyp bileris?

22 Noý 2022
Türkiýede türkmen resminamalaryny bermek baradaky galp meýilnamalaryň ýene bir pidasy.

Türkiýede türkmen resminamalaryny bermek baradaky galp meýilnamalaryň ýene bir pidasy.

12 Noý 2022
Pasportlary uzaltmagyň gara shemasy.

Pasportlary uzaltmagyň gara shemasy.

10 Noý 2022
 Serdar Berdimuhamedow häkimiýete geçenden soňam, türkmen aktiwistleriň maşgalalaryna basyşlar we yzarlamalar häli - şindi dowam edýär.

Serdar Berdimuhamedow häkimiýete geçenden soňam, türkmen aktiwistleriň maşgalalaryna basyşlar we...

8 Noý 2022
Raýatlaryň saglygyny goramakmy ýada wezipeli adamlaryň gazanjymy?

Raýatlaryň saglygyny goramakmy ýada wezipeli adamlaryň gazanjymy?

4 Noý 2022
Stambul: Türkmen raýaty Şamil Gurbandurdyýewe edilen hüjümden soň onuň pasporty uzaldyldy.

Stambul: Türkmen raýaty Şamil Gurbandurdyýewe edilen hüjümden soň onuň pasporty uzaldyldy.

3 Noý 2022
Stambulda ýerleşen Türkmenistanyň konsullygy Şamil Gurbandurdyýewiň biometrik paspordynynyň möhletini uzaltdylar.

Stambulda ýerleşen Türkmenistanyň konsullygy Şamil Gurbandurdyýewiň biometrik paspordynynyň...

31 Okt 2022
Türkmen migrantlarynyň

Stambuldaky reýdler, sorag edişlikler we işsizlik. Türkmen migrantlarynyň durmuşy nähili üýtgedi?

28 Okt 2022
Stambuldaky reýdleriň ilkinji netijeleri...

Stambuldaky reýdleriň ilkinji netijeleri...

27 Okt 2022
Stambulda türkmen aktiwistiniň ogluna hüjüm edildi.

Stambulda türkmen aktiwistiniň ogluna hüjüm edildi.

21 Okt 2022
1

Iň soňky habarlar

TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi.
TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi.
Türkmenistanyň hökümetin ilat sanawyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu meselede nämä garaşyp bileris?
Türkmenistanyň hökümetin ilat sanawyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu meselede nämä garaşyp bileris?
Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarýowyň THF beren gürrüňi/ (Türkmen dile terjime edilen).
Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarýowyň THF beren gürrüňi/ (Türkmen dile terjime edilen).
Интервью правозащитника В.Пономарева для ТХФ/Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarewyň THF beren gürrüňi
Интервью правозащитника В.Пономарева для ТХФ/Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarewyň THF beren gürrüňi
Türkiýede türkmen resminamalaryny bermek baradaky galp meýilnamalaryň ýene bir pidasy.
Türkiýede türkmen resminamalaryny bermek baradaky galp meýilnamalaryň ýene bir pidasy.