Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan
Makalalar ýok

Iň soňky habarlar

 Aktiwistler Stambuldaky türkmen konsullygynyň işgärlerini paş edýärler. "Adamlara  ujypsyz  bir zat ýaly garaýarlar."
Aktiwistler Stambuldaky türkmen konsullygynyň işgärlerini paş edýärler. "Adamlara ujypsyz bir zat...
  Hiçden giç ýagşy.
Hiçden giç ýagşy.
Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň öňki habarçysy maşgalasy bilen bilelikde Türkiýede tussag edildi.
Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň öňki habarçysy maşgalasy bilen bilelikde Türkiýede tussag...
 Türkiýede ýüzlerçe türkmen migranty "Türkmenistana ýollary açmagy" talap edýär. Tutsag edilenler bar.
Türkiýede ýüzlerçe türkmen migranty "Türkmenistana ýollary açmagy" talap edýär. Tutsag edilenler...
Hukuk toparlary türkmen prezidentine hat ýollap, ýurist P.Allaberdiýewiň boşadylmagyna çagyrdy.
Hukuk toparlary türkmen prezidentine hat ýollap, ýurist P.Allaberdiýewiň boşadylmagyna çagyrdy.