Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan
TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi.

TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi.

24 Noý 2022
Türkmenistanyň hökümetin ilat sanawyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu meselede nämä garaşyp bileris?

Türkmenistanyň hökümetin ilat sanawyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu meselede nämä garaşyp bileris?

22 Noý 2022
Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarýowyň THF beren gürrüňi/ (Türkmen dile terjime edilen).

Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarýowyň THF beren gürrüňi/ (Türkmen dile terjime edilen).

18 Noý 2022
Интервью правозащитника В.Пономарева для ТХФ/Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarewyň THF beren gürrüňi

Интервью правозащитника В.Пономарева для ТХФ/Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarewyň THF beren gürrüňi

16 Noý 2022
Türkiýede türkmen resminamalaryny bermek baradaky galp meýilnamalaryň ýene bir pidasy.

Türkiýede türkmen resminamalaryny bermek baradaky galp meýilnamalaryň ýene bir pidasy.

12 Noý 2022
Pasportlary uzaltmagyň gara shemasy.

Pasportlary uzaltmagyň gara shemasy.

10 Noý 2022
Преследования активистов и при Сердаре Бердымухамедове/Аktiwistlere basyşlar dowam edýär

Преследования активистов и при Сердаре Бердымухамедове/Аktiwistlere basyşlar dowam edýär.

10 Noý 2022
 Serdar Berdimuhamedow häkimiýete geçenden soňam, türkmen aktiwistleriň maşgalalaryna basyşlar we yzarlamalar häli - şindi dowam edýär.

Serdar Berdimuhamedow häkimiýete geçenden soňam, türkmen aktiwistleriň maşgalalaryna basyşlar we...

8 Noý 2022
Adam hukuklary goraýjý Ýuri Jibladze THF beren gürrüňi. (Türkmen dile terjime edilen).

Adam hukuklary goraýjý Ýuri Jibladze THF beren gürrüňi. (Türkmen dile terjime edilen).

8 Noý 2022
Интервью правозащитника Ю. Джибладзе для ТХФ /Adam hukuklary goraýjý Ý, Jibladze THF beren gürrüňi

Интервью правозащитника Ю. Джибладзе для ТХФ /Adam hukuklary goraýjý Ý, Jibladze THF beren gürrüňi

7 Noý 2022
1

Iň soňky habarlar

TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi.
TN: BSG Halykowyň işini Türkmenistanyň häkimiýetleri bilen gozgamagy wada berdi.
Türkmenistanyň hökümetin ilat sanawyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu meselede nämä garaşyp bileris?
Türkmenistanyň hökümetin ilat sanawyny geçirmegi meýilleşdirýär. Bu meselede nämä garaşyp bileris?
Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarýowyň THF beren gürrüňi/ (Türkmen dile terjime edilen).
Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarýowyň THF beren gürrüňi/ (Türkmen dile terjime edilen).
Интервью правозащитника В.Пономарева для ТХФ/Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarewyň THF beren gürrüňi
Интервью правозащитника В.Пономарева для ТХФ/Adam hukuklary goraýjý W. Ponomarewyň THF beren gürrüňi
Türkiýede türkmen resminamalaryny bermek baradaky galp meýilnamalaryň ýene bir pidasy.
Türkiýede türkmen resminamalaryny bermek baradaky galp meýilnamalaryň ýene bir pidasy.