Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen diplomatynyň äsgermezçiligi.

Türkmen diplomatynyň äsgermezçiligi.

Türkmenistanyň Awstriýa döwletindäki ilçisi Ukrainanyň daşary işler ministri çykyş edýän wagtynda ýygnaklar zalyny terk edip gitdi.

Şu gün, 1 -nji dekabrda Polşanyň Lodz şäherinde Ýewropanyň Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleriniň 29 -njy ýygnagy geçirildi.

Ýygnakda Awstriýa döwletindäki türkmen ilçisi Hemra Amannazarow Türkmenistan tarapyndan gatnaşýar. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitriý Kuleba maslahatda söz sözlän mahaly, Türkmenistanyň resmi wekili Hemra Amannazarow ýygnaklar zalyny terk etdi. Dmitriý Kuleba sözüni soňlan soň türkmen resmi diplomaty ýygnaklar zalyna dolanyp geldi.

Synçylar hökmünde döwlete degişli däl guramalar gatnaşýarlar.

Ynsan hukuklary barada TÜRKMEN HELSINKI GAZNASY - ndan Annadurdy Hajiýew gatnaşýar.

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.