Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen aktiwisti Myrat Düşemow öý tussaglygyna geçirildi.

Türkmen aktiwisti Myrat Düşemow öý tussaglygyna geçirildi.

Türkmenistanyň içinde tussag edilen türkmen aktiwisti Myrat Düşemow 26 iýunda tussaglykdan boşadylyp, öý tussaglygyna alyndy. Düşemow özüni daşary ýurtdaky käbir oppazisiýa hereketleriniň we türkmen hökümetiniň alyp barýan syýasatyna nägileligini internet mediasynda pikirlerini aýtmagy bilen tanaldy. Öý tussaglygyna sezewar edilendigi baradaky maglumaty "azatlyk radiosy" we biri birilerini tanamaýan özbaşdak çeşmeler tassyklady. Başga bir çeşmäniň aýtmagyna görä aktiwist Myrat Düşemow öý tussaglygynda saklanmagy bilen bir wagtyň özünde daşky gurşaw bilen aragatnaşyk etmek mümkinçiliklerinden doly mahrum edilen.

36 ýaşly aktiwist 16 - njy iýunda Büzmeýin etrabynda tussag edilipdi. Bu waka Düşemowyň Youtube - de öz syýasy garaýyşlaryny mälim edenden soňra bolup geçdi. Mediada paýlaşylan wideonyň mazmuny daşary ýurtdaky oppazision hereketlere baha bermek we türkmen hökümetiniň alyp barýan syýasatyndaky ýalňyşlar we kemçilikler hakyndady. Şeýle hem daşary ýurtdaky syýasy guramalara ýurdyň içindäki halk bilen içgin işleşmäne çagyryş etdi.

https://rus.azathabar.com/a/30693665.html

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....