Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"Serhetsiz habarçylar" guramasynyň aktiwistleri Türkmenistanyň ilçihanasyna hüjüm etdiler.

"Serhetsiz habarçylar" guramasynyň aktiwistleri Türkmenistanyň ilçihanasyna hüjüm etdiler.

Döwlete degişli bolmadyk "Serhetsiz habarçylar" guramasynyň aktiwistleri penşenbe güni agşam Pariždaki Türkmenistan ilçihanasyna hüjüm etdiler.

Şaýatlaryň sözlerine görä, çärä 20 töweregi adam gatnaşdy. Ilçihananyň binasyna girdiler we türkmen žurnalisti Ogulsapar Myradowanyň ölümi bilen baglanyşykly düşündiriş alýança şol ýerde galmak isleýändiklerini aýtdylar.

Güýçlendirilen polisiýa toparlary ilçihananyň binasyna geldi, ýöne şu wagta çenli bolup geçýän wakalara goşulmady.

Üç çagasy bolan 58 ýaşly Myradowanyň hökümete garşy dildüwşükde aýyplanyp, alty ýyl azatlykdan mahrum edilen türkmen türmesinde ölendigi aýdylýar.

"Serhetsiz habarçylar" guramasynyň aktiwistleriniň habar bermegine görä, Türkmenistanda "Azatlyk" radiosynyň habarçysy bolup işleýän Myradowa özüne edilen ýenjilmeler sebäpli öldi.

Andreý Nizamutdinow.

RIA habarlary

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“