Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow Baş prokurory çalyşdy.

 Nyýazow Baş prokurory çalyşdy.

Duşenbe güni Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow Baş prokuror Gurbanbibi Atajanowanyň işinden aýrylmagyny kabul etdi we ýerine onuň orunbasary Muhummetguly Ogşukow bellendi.

"Saglyk ýagdaýy sebäpli boşadylmagyny isledi. Men razy boldum. Gurbanbibä eden işi üçin minnetdar ... ýöne onuň pensiýada oturmagyna ýol bermeris, o ýerde, bu ýerde entek işläris" -diýip, döwlet telewideniýesinde görkezilen ömürlik prezident aýtdy.

Atajanowa 1995-nji ýyldan bäri Baş prokuratura

ýolbaşçylyk etdi.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...