Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

HRW: ÝB Merkezi Aziýada adam hukuklaryna has köp üns bermeli.

HRW: ÝB Merkezi Aziýada adam hukuklaryna has köp üns bermeli.

Adam hukuklaryna hormat goýmak ÝB-niň Merkezi Aziýa ýurtlaryna garşy täze strategiýasynda ileri tutulýan meselä öwrülmelidir.

Adam hukuklary boýunça halkara guramasy Human Rights Watch bu ýüzlenme bilen ÝB-ne ýüz tutdy.

Geljek hepde ÝB-niň daşary işler ministrleri şeýle resminamany ilkinji gezek ara alyp maslahatlaşarlar.

Ynsan hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe, Ýewropa Bileleşigi köplenç “bu ugurdaky oňyn wakalar” bilen çäklenýär we Özbegistan we Türkmenistan ýaly ýurtlarda adam hukuklarynyň yzygiderli bozulmagyna ýeterlik derejede täsir bildirmeýär.

Azatlyk radiosy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....