Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

TÜRKMENİSTAN KAPILARI AÇILSIN! SUÇLULAR YARGILANSIN!

 TÜRKMENİSTAN KAPILARI AÇILSIN! SUÇLULAR YARGILANSIN!

Türkmenistan yönetimi tarafından kendi halkına karşı işlenen, işkence ve insanlığa karşı suçların yargıya taşınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Suç Duyurusu Yapıldı

Türkmenistan yönetimini eleştiren, herhangi bir keyfi uygulamaya karşı çıkan, haksızlığa maruz kaldığında itiraz eden, farklı siyasi fikirlere sahip olan Türkmenistanlılar, Türkmenistan yönetimi emir komuta zincirinde tacize, fiziksel saldırılara ve keyfi hapis cezasına maruz kalmaktadır. Türkmenistan’da yargısız infazlar da dahil olmak üzere yasadışı veya keyfi tutmalar, polis ve hapishane yetkilileri tarafından işkence ve kötü muamele, ağır ve hayatı tehdit eden cezaevi koşulları, keyfi gözaltı, siyasilerin tutuklanması ve mahkum edilmesi, başka bir ülkedeki ve Türkiye’deki Türkmenistanlılara karşı kaçırma, tehdit ve kasten öldürme ve yaralamalar dahil olmak üzere birçok suç işlenmektedir.

Kendilerinden hiçbir haber alınamayan kişilerin her yıl listeleri yayınlanmaktadır. Türkmenistanlı aktivistler, siyasiler, gazeteciler, blog yazarları ve sivil toplum kuruluşları Türkmenistan’dan uzakta sürgünde yaşamakta, Türkmenistan’da olanlar da zulüm görmektedir.

Söz konusu suçlar Türk Ceza Kanunu’na dayanarak evrensel yargı yetkisi çerçevesinde yargıya taşınmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğumuz suç duyurusu ile müşteki müvekkillerimize vekaleten yapmış olduğumuz suç duyurusunda sorumlular hakkında yargılama talep edilmektedir.

Tüm bu suçların sorumlusu olan Gurbanguly Berdimuhamedov başta olmak üzere siyasi sorumlular, eski ve halen görevli bakanlar, elçilik görevlileri ve tespit edilebilecek ara kademe yönetici ve polis memurları Savcılığa bildirilmiştir.

Dilekçede özellikle Türkmenistan’daki insan hakları durumu, sorgu ve cezaevlerindeki işkence ve kötü muameleler hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Suç duyurusunda, işkence suçuna, keyfi tutma, zorla kaybettirme ve infazlara delilleriyle birlikte geniş yer verilmiştir. Dosyaya sunulan tanık ifadeleri, fotoğraf ve videolar, resmi ve sivil kuruluşların raporları, bilgi ve belgeler, dilekçemizde yer alan tüm suçların halen işlenmeye devam ettiğini göstermektedir. Suçlanan kişiler hakkında yürütülecek tahkikat tamamlanıncaya kadar haklarında tutuklama tedbirine başvurulması hukuki bir zorunluluktur.

Dilekçe kapsamında izah edilen vakıalar ve ortaya koyulan deliller, evrensel yargı yetkisine tabi, insanlığa karşı suçlar ve işkence suçlarının unsurlarının oluştuğunu göstermektedir. Türkiye ulusal mevzuatı, Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası sözleşmeler Türkmenistanlı sorumluların yargılanmasını zaruri kılmakta ve suçluların cezalandırılmasını gerektirmektedir. Bu sürecin ilk adımı da İstanbul’da Türkiye yargısında atılmalıdır.

Müşteki Mağdurlar ve Avukatları

21.06.2022-İstanbul Adalet Sarayı

İrtibat :

Av. Gülden Sönmez 0533 581 7854

Mağdurlar Adına: Dursoltan Taganova 0537 484 5929

Iň soňky habarlar

Брифинг помощника госсекретаря США В. Нуланд на Совете Министров иностранных дел ОБСЕ. Лодзь 2022.
Брифинг помощника госсекретаря США В. Нуланд на Совете Министров иностранных дел ОБСЕ. Лодзь 2022.
Вrifing: ABŞ-ň Dowlet sekretarynyň komekçisi (Polşa, Lodz, ÝHHG Ministler Sowetinig Ýygnagy).
Вrifing: ABŞ-ň Dowlet sekretarynyň komekçisi (Polşa, Lodz, ÝHHG Ministler Sowetinig Ýygnagy).
 ÝHHG-nyň ministrler geňeşiniň Lodzdaky mejlisi hakynda.
ÝHHG-nyň ministrler geňeşiniň Lodzdaky mejlisi hakynda.
Демарш туркменского дипломата в МИД ОБСЕ /Türkmen Diplomatynyň Äsgermezçiligi.
Демарш туркменского посла на заседании Совета МИД ОБСЕ /Türkmen Diplomatynyň Äsgermezçiligi.
ÝHHG-nyň paralel raýat jemgyýeti konferensiýasy barada. Civic Solidarity Platform.
ÝHHG-nyň paralel raýat jemgyýeti konferensiýasy barada. Civic Solidarity Platform.