Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝB Türkmenistanyň ösüşine gyzyklanma bilen seredýär we reformalara umyt baglaýar-beýannama.

ÝB Türkmenistanyň ösüşine gyzyklanma bilen seredýär we reformalara umyt baglaýar-beýannama.

Bu, UNIAN-a iberilen ÝB beýanynda aýdylýar.

"Ýewropa Bileleşigi Türkmenistanda geçirilen soňky prezident saýlawlarynyň içerki reformalaryň, hususan-da adam hukuklary we demokratiýa pudagynyň başlangyjy bolar diýip umyt edýär" -diýip beýanda aýdylýar.

ÝB, şeýle hem, demokratik özgertmeleri amala aşyrmaga kömek etmek üçin Türkmenistanyň täze ýolbaşçylary bilen syýasy gepleşiklere başlamaga taýýardygyny mälim etdi.

ÝB şeýle hem Türkmenistanyň täze prezidentini syýasy tussaglary boşatmaga we adam hukuklary boýunça dünýä standartlaryna ýakynlaşmaga çagyrýar.

UNIAN-yň habar berşi ýaly, 11-nji fewralda, ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri ýurda ýolbaşçylyk eden Saparamyrat Nyýazow aradan çykandan soň, Türkmenistanda prezident saýlawlary geçirildi.

Unian.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“