Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Fransiýa žurnalistiň türmede ölen ýagdaýlary barada jemgyýetçilik derňewini talap edýär.

Fransiýa žurnalistiň türmede ölen ýagdaýlary barada jemgyýetçilik derňewini talap edýär.

Fransiýa "Azatlyk" we "Erkin Ýewropa" radiostansiýalarynyň işgäri Ogulsapar Myradowanyň türkmen türmesinde ölen ýagdaýlary barada aç-açan derňew geçirmegi talap edýär we bu iş barada Ýewropa Bileleşiginiň we Ýewropadaky Howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Guramasynyň guramalarynda ara alyp maslahatlaşmaga başlaýar. Bu barada Fransiýanyň Daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Žan-Baptiste Mattei şu gün metbugat ýygnagynda habar berdi.

Mattei: "Biz Türkmenistany adam hukuklaryny, ilkinji nobatda söz azatlygy we metbugat azatlygy bilen baglanyşykly borçlaryny ýerine ýetirmäge çagyrýarys" -diýdi. Ol alty ýyl azatlykdan mahrum edilmegine sebäp bolan kazyýet işinde Myradowanyň "raýat hukuklarynyň çynlakaý bozulandygyny" aýdýar.

Aleksandr Artemýew.

ITAR-TASS

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.