Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

“Serhetsiz habarçylar” Aşgabatdaky daşary ýurt ilçilerini kömek bermäge çagyrdy.

“Serhetsiz habarçylar” Aşgabatdaky daşary ýurt ilçilerini kömek bermäge çagyrdy.

"Serhetsiz habarçylar" halkara guramasy penşenbe güni Aşgabatdaky daşary ýurtlaryň ilçilerine 18-nji iýunda Türkmenistanda tussag edilen "Azatlyk" radiostansiýasynyň habarçysy Ogulsapar Myradowanyň boşadylmagyna kömek bermek islegi bilen ýüz tutdy.

Guramanyň web sahypasynda berlen beýanatda "Ol Aşgabatdaky öýünde hiç hili aýyplama ýa tussaglyk hökümi bolmazdan tussag edildi" -diýdi. Şeýle hem, 19-njy iýunda türkmen howpsuzlyk gullugynyň Myradowanyň üç çagasyny - iki gyzy we bir ogluny tussag edendigi öňe sürülýär.

Mundan başga-da, “Serhetsiz habarçylar” guramasynyň habaryna görä, Halkara Helsinki federasiýasynyň üç agzasy 16-18-nji iýun aralygynda Aşgabatda tussag edildi.

"Biz goşmaça maglumat alyp bilmedik we Ogulsapar Myradowanyň, çagalarynyň we üç sany adam hukuklaryny goraýjynyň saglyk ýagdaýy barada maglumat alyp bilmedik" -diýdi.

“Serhetsiz habarçylar” türkmen telewideniýesine salgylanyp, Myradowanyň prezident Saparmyrat Nyýazowa garşy dildüwşük taýýarlamakda güman edilip tussag edilendigini habar berdi.

“RIA habarlary”

Iň soňky habarlar

Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva