Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

“Türkmenistanda žurnalist bolup işlemezlik has gowudyr” - RSF.

“Türkmenistanda žurnalist bolup işlemezlik has gowudyr” - RSF.

Adam hukuklary boýunça halkara žurnalistika guramasy "Serhetsiz habarçylar" (RSF) dünýädäki söz azatlygynyň ýagdaýy baradaky soňky ýyllyk hasabatyny ýaýratdy.

Guramanyň pikiriçe, köp ýurt internete gözegçiligi güýçlendirmäge synanyşýar, ýöne şol bir wagtyň özünde internet ulanyjylary has baýlaşýarlar we zerur bolanda birleşýärler.

Habarçylar tarapyndan düzülen “Internetiň duşmanlary” sanawyna Saud Arabystan, Birma, Hytaý, Demirgazyk Koreýa, Kuba, Müsür, Eýran, Özbegistan, Siriýa, Tunis, Türkmenistan we Wýetnam ýaly ýurtlar girýär. Guramanyň pikiriçe, bu ýurtlaryň hökümetleri onlaýn pikir azatlygyny ep-esli derejede bozdular.

Türkmenistan adatça RSF-iň “žurnalist bolup işlemezlik has gowudyr” we “iň erbet” diýip hasaplanýan on ýurduna girdi. RSF-iň habaryna görä erkin žurnalistika üçin iň erbet ýurtlar Eritreýa, Demirgazyk Koreýa, Türkmenistan, Eýran, Birma, Siriýa, Sudan, Hytaý, Ýemen we Ruanda. Birinji ýerleri Finlýandiýa, Islandiýa, Gollandiýa, Norwegiýa, Şwesiýa we Şweýsariýa paýlaşdy.

GDA ýurtlarynyň arasynda ýokary wezipeleri Moldowa (reýtingde 75-nji ýer), Jorjiýa we Ermenistan eýeleýär (100-101). Täjigistan dünýäde 115-nji ýerde durýar. Russiýa 140-njy, Gyrgyzystan 159-njy, Gazagystan 162-nji, Özbegistan 163-nji ýerde.

Сa-news

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....