Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Aýylganç on diktator.

Aýylganç on diktator.

“Parade” magazine jurnaly biziň döwrümiziň iň aýylganç diktatorlarynyň ýene bir reýtingini çap etdi. Dünýädäki onlarça ýurduň ýolbaşçylarynyň çäksiz güýji bar diýen ýaly. Diktator, syýasy garşydaşlaryň ýok edilmeginde, öz raýatlarynyň yzarlanmagynda we goňşy ýurtlara abanýan howpda görnen halatynda öz käriniň gorkunç wekilleriniň arasynda bolmak üçin goşmaça mümkinçilik alýar.

2003-nji ýyldaky reýtinge: Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Çen Ir (63 ýaşynda, 9 ýyl häkimiýet başynda, ikinji ýyl iň gorkunç diktator adyny saklaýar),

Mýanmaryň hökümdary general Than Şwe (71 ýaşynda, ýurdy 11 ýyl dolandyrýar),

Hytaýyň hökümdary Hu Jintao (61 ýaşynda, 2002-nji ýyldan bäri Hytaýy dolandyrýar),

Zimbabweniň prezidenti Robert Mugabe (80 ýaşynda, 1980-nji ýyldan bäri häkimiýet başynda),

Saud Arabystanynyň hökümdary şazada Abdullah (80 ýaşynda, ýurdy 1995-nji ýyldan bäri dolandyrýar),

Teodoro Obian Nguema, Ekwatorial Gwineýany dolandyrýar (61 ýaşynda, 1979-njy ýyldan bäri häkimiýet başynda),

Sudanyň hökümdary Omar Al-Başir (59 ýaşynda, ýurdy 1989-njy ýyldan bäri dolandyrýar),

Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow (64 ýaşynda, 13 ýyl häkimiýet başynda),

Fidel Kastro Ruz Kubanyň hökümdary (77 ýaşynda, 1959-njy ýyldan bäri ýurdy dolandyrýar) we Swazilendiň şasy Mswati III (35 ýaşynda, 1986-njy ýyldan bäri höküm sürýär).

2003-nji ýyldaky reýtingde ozalky bilen deňeşdirilende düýpli üýtgeşmeler bolup geçdi: Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukaşenko ondan çykaryldy (baha berlen ýylda agyr jenaýat etmedi), Yrak diktatory Saddam Huseýn (häkimiýetden aýryldy we tussag edildi), Liwiýa lideri Muammar Kaddafi (agyr jenaýatlar etmedi we halkara jemgyýetçiligi bilen hyzmatdaşlyga başlady) we Liberiýanyň prezidenti Çarlz Teýlor (halkyň we halkara jemgyýetçiliginiň basyşy astynda sürgün edildi).

Waşington ProFile.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.