Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Aşgabat şäheriniň “Hitrowka” etrabynda birnäçe gün bäri bidüzgünçilikler bolýar.

Aşgabat şäheriniň “Hitrowka” etrabynda birnäçe gün bäri bidüzgünçilikler bolýar.

Çeşmeleriň habar bermegine görä, “Aşgabat şäheriniň Hitrowka etrabynda” bäş gün bäri bidüzgünçilikleriň bolýandygyny, ýaragly gapma-garşylygyň bolandygyny, häzir bolsa “Hitrowka” etraby harby tehnikalar bilen gurşalan karantin astynda. Hukuk goraýjy edaralaryň arasynda pidalar bar.

Türkmen häkimiýetleri bu waka barada hiç hili düşündiriş bermedi. Bu wakanyň dini sebäplere görä bolup geçendigi barada ilat arasynda myş-myş ýaýrady. Başga bir maglumat bar - ilatyň nägileligi. "

THF.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....