Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen häkimiýetleri "Azatlyk" radiosynyň jurnalistleriniň söhbetdeşlerini yzarlaýarlar.

 Türkmen häkimiýetleri "Azatlyk" radiosynyň jurnalistleriniň söhbetdeşlerini yzarlaýarlar.

WATAN-nyň Waşingtondaky "Azatlyk" radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy Saparmyrat Öwezberdiýewden öwrenişi ýaly, türkmen gizlin gulluklary raýatlar bilen jurnalistleriň arasyndaky gatnaşyklary kesmäge synanyşýar.

2004-nji ýylyň 16-njy noýabrynda "Azatlyk" radiosy Saparmyrat Öwezberdiýewiň Aşgabatda ýaşaýan teatr we kino režisýory Halmyrat Glyçdurdyýew bilen geçiren söhbetdeşligini efire berdi. Söhbetdeşlikde Türkmenistanda adam hukuklarynyň kemsidilmegi barada gürrüň edildi.

17-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri S.Owezberdiýewiň (34 38 93, 34 70 83) Aşgabatdaky öýüniň iki telefonyny hem öçürdiler, şeýle hem H.Glyçdurdyýewiň öýündäki (47 11 41) telefony öçürdiler.

Ondan öň (2004-nji ýylyň 4-nji we 7-nji noýabry) "Azatlyk" radiosy Mary welaýatyň Wekilbazar etrabynda ýaşaýan Jumadurdy Öwezow bilen söhbetdeşlik ýaýlyma berdi. D.Öwezow "Azatlyk" radiosyna beren interwýusynda ýer reformasy we Türkmenistanda adam hukuklarynyň yzygiderli bozulmagy barada çykyş etdi. Ertesi gün Öwezowyň ikinji söhbetdeşligi efire berlende, el telefony (993 66 33 97 04) hem öçürildi. Öwezow hut bu telefon arkaly "Azatlyk" radiosynyň türkmen gullugynyň işgäri Ýowşan Annagurbanowa interwýu berýärdi.

IS OPD “WATAN

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...