Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Rus jurnalisti Türkmenistandan deportasiýa edildi.

Rus jurnalisti Türkmenistandan deportasiýa edildi.

Türkmenistandan gelen habarlara görä, 2005-nji ýylyň 24-nji fewralynda Russiýanyň "Nowosti" habar gullugynyň habarçysy Wiktor Panow Aşgabatda tussag edilipdi. Düýn bolsa geçen günlerde Russiýa deportasiýa edilendigi belli boldy.

Wakanyň jikme-jiklikleri entek belli däl. Resmi däl maglumatlara görä, Panow Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň işgärleriniň biri bilen bolan duşuşygynda restoranda saklanypdyr. Türkmenleriň ýörite gullugy jurnalisti içalyçylykda aýyplady. Panowyň söhbetdeşi tussaglykda saklanýar we jenaýat jogapkärçilige çekiler öýdülýär.

Habarlara görä, Russiýanyň häkimiýetleri bu waka baradaky maglumatlary petiklemäge synanyşýarlar.

Witaliý Ponomarew Merkezi Aziýada adam hukuklaryna gözegçilik maksatnamasynyň müdiri.

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...