Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Rus jurnalisti Türkmenistandan deportasiýa edildi.

Rus jurnalisti Türkmenistandan deportasiýa edildi.

Türkmenistandan gelen habarlara görä, 2005-nji ýylyň 24-nji fewralynda Russiýanyň "Nowosti" habar gullugynyň habarçysy Wiktor Panow Aşgabatda tussag edilipdi. Düýn bolsa geçen günlerde Russiýa deportasiýa edilendigi belli boldy.

Wakanyň jikme-jiklikleri entek belli däl. Resmi däl maglumatlara görä, Panow Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň işgärleriniň biri bilen bolan duşuşygynda restoranda saklanypdyr. Türkmenleriň ýörite gullugy jurnalisti içalyçylykda aýyplady. Panowyň söhbetdeşi tussaglykda saklanýar we jenaýat jogapkärçilige çekiler öýdülýär.

Habarlara görä, Russiýanyň häkimiýetleri bu waka baradaky maglumatlary petiklemäge synanyşýarlar.

Witaliý Ponomarew Merkezi Aziýada adam hukuklaryna gözegçilik maksatnamasynyň müdiri.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....