Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝHHG türkmen häkimiýetlerinden ölümiň ýagdaýlaryny derňemegi talap edýär.

ÝHHG türkmen häkimiýetlerinden ölümiň ýagdaýlaryny derňemegi talap edýär.

ÝHHG-nyň häzirki başlygy Türkmenistanyň häkimiýetlerinden "Azatlyk" radiosynyň habarçysynyň ölüm ýagdaýyny derňemegi talap edýär

ÝHHG-nyň Baş sekretary, Belgiýanyň Daşary işler ministri Karel de Gýüht türkmen häkimiýetlerinden "Azatlyk" radiosynyň türkmen neşiriniň habarçysynyň we adam hukuklary aktiwisti Ogulsapar Myradowanyň ölüm ýagdaýlaryny derňemegini isledi.

De Gýüht anna güni RIA Nowosti habar gullugyna beren beýanatynda: "Türkmen häkimiýetlerini ölüminiň ýagdaýlary barada derrew giňişleýin we bitarap derňew geçirmäge çagyrýaryn" -diýdi.

"Derňewiň netijeleri we giňişleýin düşündirişi gysga wagtda köpçülige aýan edilmeli" diýip beýanatda bildirilýär.

De Gýüht Türkmenistany respublikanyň ÝHHG-a beren borçnamalaryna hormat goýmaga çagyrdy.

Bikanun ok-däri saklamakda aýyplanyp, 25-nji awgustda alty ýyl azatlykdan mahrum edilen 58 ýaşly Myadowa türmede aradan çykdy.

"Serhetsiz habarçylar" hökümete degişli bolmadyk gurama Myradowanyň ölüminiň türmede ýenjilmegi netijesinde bolandygyny öňe sürýär.

Myradowanyň 3 çagasy bardy.

Aleksandr Şişlo.

RIA habarlary

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...