Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan terrorçylyga garşy üç halkara konwensiýasyny tassyklady.

 Türkmenistan terrorçylyga garşy üç halkara konwensiýasyny tassyklady.

Türkmenistan "Terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy göreş", "Plastiki partlaýjy maddalary ýüze çykarmak maksady bilen bellik etmek" we "ýadro materiallaryny fiziki taýdan goramak barada" üç halkara konwensiýasyna goşuldy. Bu barada respublikanyň Daşary işler ministrligi şenbe güni yglan etdi.

Metbugat gullugy terrorçylyga garşy göreşde esasy halkara resminamalaryň 12 sany halkara konwensiýasydygyny aýtdy.

Daşary işler ministrligi "Öň Türkmenistan bu konwensiýalaryň dokuzyny tassyklady, indi respublikan terrorçylyga garşy göreş baradaky ähli möhüm halkara resminamalaryna gatnaşdy" -diýdi.

Daşary işler ministrligi "Türkmenistan halkara guramalary bilen hyzmatdaşlykda dürli ugurlarda, esasanam halkara parahatçylygy we howpsuzlygy goramak, şol sanda terrorçylyga garşy göreş ugurlary boýunça köp taraply resminamalary durmuşa geçirýär" -diýdi.

Interfaks

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.