Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow nebit we gaz ministrine iňlis dilini öwrenmegi buýurdy.

Nyýazow nebit we gaz ministrine iňlis dilini öwrenmegi buýurdy.

Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow penşenbe güni bellenen ýurduň nebit we gaz senagaty we mineral serişdeler ministri Gurbanmyrat Ataýewe we onuň orunbasarlaryna birinji buürügyny berdi: alty aýyň içinde iňlis dilini öwrenmek.

40 ýaşly Atýaew ozal ministriň orunbasarydy.

"Iňlis dilini öwrenmegi hökman biliň, alty aýda öwrenmeli. Daşary ýurt kompaniýalary bilen has işjeň gepleşikler geçirmeli. Bu beýlekiler üçin hem degişlidir" -diýip, telewizorda görkezilen ýangyç we energiýa toplumy işgärlerleri bilen duşuşygynda Nyýazow aýtdy.

Merkezi Aziýada iň köp tebigy gazyny eksport edýän Türkmenistan, Russiýanyň üsti bilen satuw ýolunda çäklidir. Aşgabat 2006-njy ýylda adaty importçylara - Ukrainanyň “Gazprom” we “Naftogaz” kompaniýalaryna eltip boljak baha barada entek ylalaşyp bilmedi. Türkmenistan, Hazardaky deňiz sebitleriniň has köp maýa goýumlaryny ösdürmäge daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek umydy bilen, gury ýerdäki nebit we gaz ýataklaryny özbaşdak ösdürýär.

Öňki nebit we gaz senagaty ministri Atamyrat Berdiýewe Ykdysadyýet we maliýe ministrligine ýolbaşçylyk etmek tabşyryldy. Mundan başga-da Berdiýew premýer-ministriň orunbasary wezipesini ýitirdi.

2004-nji ýylda Türkmenistan 2003-nji ýyldakydan 59,1 milliard kub metrden 58,5 milliard kub metre (meýilnama - 74,0 milliard) azaldy. 2005-nji ýylda gaz öndürmek baradaky resmi çaklama 70 milliard kub metrdir.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...