Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"Azatlyk" radiosynyň žurnalistiniň öldürilmegi bilen baglanyşykly nägilelik ýörüşi.

"Azatlyk" radiosynyň žurnalistiniň öldürilmegi bilen baglanyşykly nägilelik ýörüşi.

27-nji oktýabr, çarşenbe güni "Azatlyk" radiosyndan žturnalistiň öldürilmegi bilen baglanyşykly protest piketi geçiriler.

Çarşenbe güni, Türkmenistandaky syýasy türmede "Azatlyk" radiosynyň habarçysy Ogulsapar Myradowanyň öldürilmegine garşy Moskwadaky Türkmenistanyň ilçihanasynyň binasynyň öňünde piket geçiriler. Bu çäre, Filippowskiý zolagynda agşam sagat 1-den agşam sagat 3-e çenli dowam eder.

14-nji sentýabrda 58 ýaşly Ogulsapar Myradowanyň türkmen türmesinde ölendigi mälim boldy. Awgust aýynda bikanun ok-däri saklamak we prezident Nyýazowa garşy dildüwşük etmekde aýyplanyp, alty ýyl azatlykdan mahrum edildi. ÝHHG-nyň Baş sekretary Belgiýanyň Daşary işler ministri Karel de Guçht türkmen häkimiýetlerinden ölümiň ýagdaýlaryny derňemegi talap etdi.

Syýasat

Iň soňky habarlar

Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar