Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

"Azatlyk" radiosynyň žurnalistiniň öldürilmegi bilen baglanyşykly nägilelik ýörüşi.

"Azatlyk" radiosynyň žurnalistiniň öldürilmegi bilen baglanyşykly nägilelik ýörüşi.

27-nji oktýabr, çarşenbe güni "Azatlyk" radiosyndan žturnalistiň öldürilmegi bilen baglanyşykly protest piketi geçiriler.

Çarşenbe güni, Türkmenistandaky syýasy türmede "Azatlyk" radiosynyň habarçysy Ogulsapar Myradowanyň öldürilmegine garşy Moskwadaky Türkmenistanyň ilçihanasynyň binasynyň öňünde piket geçiriler. Bu çäre, Filippowskiý zolagynda agşam sagat 1-den agşam sagat 3-e çenli dowam eder.

14-nji sentýabrda 58 ýaşly Ogulsapar Myradowanyň türkmen türmesinde ölendigi mälim boldy. Awgust aýynda bikanun ok-däri saklamak we prezident Nyýazowa garşy dildüwşük etmekde aýyplanyp, alty ýyl azatlykdan mahrum edildi. ÝHHG-nyň Baş sekretary Belgiýanyň Daşary işler ministri Karel de Guçht türkmen häkimiýetlerinden ölümiň ýagdaýlaryny derňemegi talap etdi.

Syýasat

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...