Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan Interpola goşuldy.

Türkmenistan Interpola goşuldy.

Türkmenistan Interpola ähli haklary bilen doly agza boldy.

Buňa, 19-njy sentýabrda Berlinde geçirilen Baş Assambleýanyň 74-nji mejlisiniň birinji gününde ähli Interpol agzalary tarapyndan biragyzdan ses berildi.

Interpolyň baş sekretary Ronald K. Noble bu waka bilen çarşenbe güni ähli ýerli metbugatda çap edilen Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazowa şahsy gutlag hatyny iberdi.

"Interpolyňyza kabul edilmegi diňe bir öz döwletiňiziň çäginde däl, eýsem halkara derejesinde-de jenaýat hukuklaryna garşy göreşmäge taýýarlygy güýçlendirer diýip umyt edýärin" -diýip, hususan-da öz ýüzlenmesinde Halkara Jenaýat Polisiýa Guramasynyň Baş sekretary belläp geçdi.

"Milli Merkezi Býurony döretmek, şeýle hem Türkmenistan Guramasynyň möhüm we işjeň agzasy bolmak meselesinde dünýä maglumat ulgamyna Interpol "I-24/7" girizmek arkaly hyzmatdaşlygymyza doly goldaw berjekdigimize ynandyrýaryn."-diýip, R. Noble türkmen döwletiniň baştutanyna ýüzlenýär.

Germaniýada geçirilen Interpol Baş Assambleýasynyň 74-nji sessiýasy 22-nji sentýabrda tamamlanar.

Interfaks.

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...