Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň öňki müftüsi Nasrullah ibn Ibadullah we öňki suw hojalygy ministri.

Türkmenistanyň öňki müftüsi Nasrullah ibn Ibadullah we öňki suw hojalygy ministri.

"Forum 18" Norwegiýa habar gullugynyň habaryna görä, 2-nji martda dönüklikde aýyplanyp, Türkmenistanyň öňki müftüsi Nasrullah ibn Ibadullah 22 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Möhletiň ilkinji 5 ýyly iň ýokary howpsuzlyk türmesinde saklanar. Kazyýet diňlenşigi 2 gün dowam etdi.

"Forum 18", Türkmenistandaky teswirçilere salgylanyp, müftä garşy edilýän repressiýalaryň asyl sebäbiniň, häkimiýetleriň talap edişi ýaly metjitlerde häkimiýetleriň musulman jemagatyna aşa gözegçilik etmegine we Nyýazowyň "Ruhnama" kitabynyň beýgeldilmegine garşydygyna ynanýar.

Şol "Forum 18"-de öňki ministr Gurbangeldi Wolmyradowyň 15 ýyl azatlykdan mahrum edilendigi habar berildi.

Iki höküm resmi türkmen metbugatynda entek yglan edilmedi.

Forum 18.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....