Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň öňki müftüsi Nasrullah ibn Ibadullah we öňki suw hojalygy ministri.

Türkmenistanyň öňki müftüsi Nasrullah ibn Ibadullah we öňki suw hojalygy ministri.

"Forum 18" Norwegiýa habar gullugynyň habaryna görä, 2-nji martda dönüklikde aýyplanyp, Türkmenistanyň öňki müftüsi Nasrullah ibn Ibadullah 22 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Möhletiň ilkinji 5 ýyly iň ýokary howpsuzlyk türmesinde saklanar. Kazyýet diňlenşigi 2 gün dowam etdi.

"Forum 18", Türkmenistandaky teswirçilere salgylanyp, müftä garşy edilýän repressiýalaryň asyl sebäbiniň, häkimiýetleriň talap edişi ýaly metjitlerde häkimiýetleriň musulman jemagatyna aşa gözegçilik etmegine we Nyýazowyň "Ruhnama" kitabynyň beýgeldilmegine garşydygyna ynanýar.

Şol "Forum 18"-de öňki ministr Gurbangeldi Wolmyradowyň 15 ýyl azatlykdan mahrum edilendigi habar berildi.

Iki höküm resmi türkmen metbugatynda entek yglan edilmedi.

Forum 18.

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.