Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň öňki müftüsi Nasrullah ibn Ibadullah we öňki suw hojalygy ministri.

Türkmenistanyň öňki müftüsi Nasrullah ibn Ibadullah we öňki suw hojalygy ministri.

"Forum 18" Norwegiýa habar gullugynyň habaryna görä, 2-nji martda dönüklikde aýyplanyp, Türkmenistanyň öňki müftüsi Nasrullah ibn Ibadullah 22 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Möhletiň ilkinji 5 ýyly iň ýokary howpsuzlyk türmesinde saklanar. Kazyýet diňlenşigi 2 gün dowam etdi.

"Forum 18", Türkmenistandaky teswirçilere salgylanyp, müftä garşy edilýän repressiýalaryň asyl sebäbiniň, häkimiýetleriň talap edişi ýaly metjitlerde häkimiýetleriň musulman jemagatyna aşa gözegçilik etmegine we Nyýazowyň "Ruhnama" kitabynyň beýgeldilmegine garşydygyna ynanýar.

Şol "Forum 18"-de öňki ministr Gurbangeldi Wolmyradowyň 15 ýyl azatlykdan mahrum edilendigi habar berildi.

Iki höküm resmi türkmen metbugatynda entek yglan edilmedi.

Forum 18.

Iň soňky habarlar

Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
 Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.