Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň öňki müftüsi Nasrullah ibn Ibadullah we öňki suw hojalygy ministri.

Türkmenistanyň öňki müftüsi Nasrullah ibn Ibadullah we öňki suw hojalygy ministri.

"Forum 18" Norwegiýa habar gullugynyň habaryna görä, 2-nji martda dönüklikde aýyplanyp, Türkmenistanyň öňki müftüsi Nasrullah ibn Ibadullah 22 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Möhletiň ilkinji 5 ýyly iň ýokary howpsuzlyk türmesinde saklanar. Kazyýet diňlenşigi 2 gün dowam etdi.

"Forum 18", Türkmenistandaky teswirçilere salgylanyp, müftä garşy edilýän repressiýalaryň asyl sebäbiniň, häkimiýetleriň talap edişi ýaly metjitlerde häkimiýetleriň musulman jemagatyna aşa gözegçilik etmegine we Nyýazowyň "Ruhnama" kitabynyň beýgeldilmegine garşydygyna ynanýar.

Şol "Forum 18"-de öňki ministr Gurbangeldi Wolmyradowyň 15 ýyl azatlykdan mahrum edilendigi habar berildi.

Iki höküm resmi türkmen metbugatynda entek yglan edilmedi.

Forum 18.

Iň soňky habarlar

  Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
 Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi.
Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi....
 THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...