Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Durdygulyýew boşadyldy.

Durdygulyýew boşadyldy.

Habarçymyz Oraz Saryýewiň habar berşi ýaly Türkmenistanda häkimiýetler wyždan ýesiri Gurbandurdy Durdygulyýewi boşatdy.

Durdygulyýew uzak wagtlap psihiatrik klinikada hökmany bejergi alýardy. Ýakynda ABŞ senatorlary we kongresmenleri onuň ykbaly barada alada etdiler, Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazowy, söz azatlygy hukugyny ulanmaga synanyşanlygy sebäpli keselhanada ejir çekýän adamy boşatmaga çagyrdy. Ynha, olaryň türkmen liderine eden ýüzlenmesinden sitata: “Syýasy dissidentleri psihiatrik klinikalarda zor bilen tussag etmek baradaky maglumatlar bizi aladalandyrýar. Bu tejribäni aç-açan ýazgarmagyňyzy we Durdygulyýewiň derrew boşadylmagyny buýurýarys. Bu çynlakaý meselede kömek edeniňiz üçin öňünden sag bolsun aýdýarys". Şeýlelik bilen, habarçymyzyň sözlerine görä, Amerikan kongresmenleriniň (ýa-da başga bir zadyň) ýüzlenmesi täsir etdi.

"Doýçe welle"

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...