Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Halkara guramalar Türkmenistandan syýasy tussaglary boşatmagyny talap edýär.

Halkara guramalar Türkmenistandan syýasy tussaglary boşatmagyny talap edýär.

Azatlyk radiosynyň habar berşi ýaly halkara adam hukuklary guramalary Türkmenistanyň täze häkimiýetlerini Saparmyrat Nyýazowyň dolandyran ýyllarynda tussag edilen ähli syýasy tussaglary we žurnalistleri boşatmaga çagyrdy.

Türkmenistanyň Helsinki toparynyň habaryna görä, häzirki wagtda respublikada dört müňe golaý syýasy tussag bar.

Bu aralykda, döwlet baştutanynyň wezipesini ýerine ýetiriji, premýer-ministriň orunbasary Gurbanguly Berdimuhammedow: “Türkmenistan Beýik Saparmurat Türkmenbaşynyň bitaraplyk syýasatyny gowy goňşuçylyk, partiýalara birek-birege hormat goýmak, deňlik we özara peýdaly hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanyp dowam etdirer. Birleşen Milletler Guramasynyň Rezolýusiýasy, Türkmenistanyň, şertnamalaryň, konwensiýalaryň gatnaşmagynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn şertnamalar boýunça halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmegini dowam etdirer.”

Diňe protokol beýany, täze ýolbaşçylygyň içerki syýasaty barada anyk netije çykarmaga mümkinçilik bermeýär ...

Elbetde, daşarky synçylardan gizlenen ýokarda häkimiýeti gaýtadan paýlamak prosesi dowam edýär.

Muny düýn Mejlisiň başlygy Öwezgeldi Ataýewiň tussag edilmegi tassyklady. Bu aralykda, konstitusiýa laýyklykda döwlet baştutany wezipesini ol almalydy.

Mmnews.ru

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...