Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy goraw gözegçiliginden boşadyldy

Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy goraw gözegçiliginden boşadyldy

Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy, Röwşen Ýazmuhammedow Türkmenabatda tussag edilenden iki hepde soň, 22-nji maýda tussaglykdan boşadyldy. Ýazmuhamedow 6-njy maýda Türkmenabadyň şäher merkezinde ( ýurdyň gündogarynda) tussag edildi. R.Ýazmuhammedowa nähili aýyplama bildirilendigi barada hiç-hili habar berilmeýär.

Žurnalist bu döwürde ýerli polisiýa bölüminiň izolýator bölüminde saklanyldy. Ýazmuhammedowyň garyndaşlarynyň sözlerine görä, onuň işi guramaçylykly jenaýatçylyga we terrorçylyga garşy göreş bölümi tarapyndan alnyp barylýar ekeni.

Halkara adam hukuklary guramalary Amnesty International, Human Rights Watch we Serhetsiz habarçylar R.Ýazmuhammedowy goldamak üçin çykyş etdiler. Žurnalistiň tussag edilmeginiň sebäbi, onuň professional alyp barýan işi bilen baglydygyna ynam bildirip, R.Ýazmuhammedowa garşy gozgalan aýyplamalaryň köpçülige aýan edilmegini türkmen häkimýetlerinden talap etdiler.

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...