Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy goraw gözegçiliginden boşadyldy

Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy goraw gözegçiliginden boşadyldy

Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy, Röwşen Ýazmuhammedow Türkmenabatda tussag edilenden iki hepde soň, 22-nji maýda tussaglykdan boşadyldy. Ýazmuhamedow 6-njy maýda Türkmenabadyň şäher merkezinde ( ýurdyň gündogarynda) tussag edildi. R.Ýazmuhammedowa nähili aýyplama bildirilendigi barada hiç-hili habar berilmeýär.

Žurnalist bu döwürde ýerli polisiýa bölüminiň izolýator bölüminde saklanyldy. Ýazmuhammedowyň garyndaşlarynyň sözlerine görä, onuň işi guramaçylykly jenaýatçylyga we terrorçylyga garşy göreş bölümi tarapyndan alnyp barylýar ekeni.

Halkara adam hukuklary guramalary Amnesty International, Human Rights Watch we Serhetsiz habarçylar R.Ýazmuhammedowy goldamak üçin çykyş etdiler. Žurnalistiň tussag edilmeginiň sebäbi, onuň professional alyp barýan işi bilen baglydygyna ynam bildirip, R.Ýazmuhammedowa garşy gozgalan aýyplamalaryň köpçülige aýan edilmegini türkmen häkimýetlerinden talap etdiler.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“