Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen häkimiýetleri halkara guramalarynyň raýat jemgyýetini dikeltmek tagallalaryna päsgelçilik döredýär.

Türkmen häkimiýetleri halkara guramalarynyň raýat jemgyýetini dikeltmek tagallalaryna päsgelçilik döredýär.

Türkmen häkimiýetleri 2004-nji ýylyň 25-26-njy noýabry aralygynda Aşgabatda geçiriljek Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň okuw we gözleg merkeziniň INTRAC (the International NGO Training and Research Centre) seminaryny gadagan etdi. INTRAC-yň wekili Ann Garbut Aşgabat şäherine uçup bilse-de, Türkmeniň Daşary işler ministrligi meýilleşdirilen çäräni "manysyz" hasaplady.

Ondan biraz öň, Türkmenabatda, Amerikan Counterpart Consortium guramasynyň gatnaşmagynda ýerli jemgyýetçilik aktiwistleri üçin bäş günlük seminar, işiň üçünji gününiň ahyrynda häkimiýetler tarapyndan kesildi. Seminaryň guramaçylaryna, hususan-da, Türkmenistandaky ýagdaýyň käbir taraplaryny ara alyp maslahatlaşanda "kyncylyk" sözüni ulanmaga ýol berilmejekdigi görkezildi.

Adam hukuklary merkezi "Memorial" tarapyndan Aşgabatdan alyndy.

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...