Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.

Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.

13-nji sentýabrda Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogan, Türkmenistanyň raýatlary üçin ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmak baradaky karara gol çekdi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Gateway International” türk kompaniýasy wizalary resmileşdirmek bilen işlemekçi. Internete berk gözegçilik sebäpli Türkmenistanyň özünde bu kompaniýanyň web sahypasy açylmaýar.

“Hronika Türkmenistanyň” habaryna görä, “ Gateway International” türk firmasynyň ofisine köp sanly ýaşlar ýygnandy.

Türkmen raýatlary üçin ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmak başlangyjy resmi Aşgabatdan gelýär. Türkiýe uzak wagtlap Türkmenistandan gelen teklip barada teswir bermedi.

Ynsan hukuklaryny goraýjylar bu ädimiň türkmen raýatlarynyň hereket azatlygynyň ýene bir bozulmagydygyna ynanýarlar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Arkadag şäherinde satyn alnan öýler täze ýaşaýjylardan alynýar. Korrupsiýa we hereket azatlygy hukugynyň bozulmagy.
Arkadag şäherinde satyn alnan öýler täze ýaşaýjylardan alynýar. Korrupsiýa we hereket azatlygy...
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew