Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.

Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.

13-nji sentýabrda Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogan, Türkmenistanyň raýatlary üçin ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmak baradaky karara gol çekdi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Gateway International” türk kompaniýasy wizalary resmileşdirmek bilen işlemekçi. Internete berk gözegçilik sebäpli Türkmenistanyň özünde bu kompaniýanyň web sahypasy açylmaýar.

“Hronika Türkmenistanyň” habaryna görä, “ Gateway International” türk firmasynyň ofisine köp sanly ýaşlar ýygnandy.

Türkmen raýatlary üçin ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmak başlangyjy resmi Aşgabatdan gelýär. Türkiýe uzak wagtlap Türkmenistandan gelen teklip barada teswir bermedi.

Ynsan hukuklaryny goraýjylar bu ädimiň türkmen raýatlarynyň hereket azatlygynyň ýene bir bozulmagydygyna ynanýarlar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
 Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.