Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.

Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.

13-nji sentýabrda Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogan, Türkmenistanyň raýatlary üçin ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmak baradaky karara gol çekdi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Gateway International” türk kompaniýasy wizalary resmileşdirmek bilen işlemekçi. Internete berk gözegçilik sebäpli Türkmenistanyň özünde bu kompaniýanyň web sahypasy açylmaýar.

“Hronika Türkmenistanyň” habaryna görä, “ Gateway International” türk firmasynyň ofisine köp sanly ýaşlar ýygnandy.

Türkmen raýatlary üçin ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmak başlangyjy resmi Aşgabatdan gelýär. Türkiýe uzak wagtlap Türkmenistandan gelen teklip barada teswir bermedi.

Ynsan hukuklaryny goraýjylar bu ädimiň türkmen raýatlarynyň hereket azatlygynyň ýene bir bozulmagydygyna ynanýarlar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

  Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
 Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi.
Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi....
 THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...