Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.

Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.

13-nji sentýabrda Türkiýäniň prezidenti Rejep Taýyp Erdogan, Türkmenistanyň raýatlary üçin ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmak baradaky karara gol çekdi.

Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Gateway International” türk kompaniýasy wizalary resmileşdirmek bilen işlemekçi. Internete berk gözegçilik sebäpli Türkmenistanyň özünde bu kompaniýanyň web sahypasy açylmaýar.

“Hronika Türkmenistanyň” habaryna görä, “ Gateway International” türk firmasynyň ofisine köp sanly ýaşlar ýygnandy.

Türkmen raýatlary üçin ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmak başlangyjy resmi Aşgabatdan gelýär. Türkiýe uzak wagtlap Türkmenistandan gelen teklip barada teswir bermedi.

Ynsan hukuklaryny goraýjylar bu ädimiň türkmen raýatlarynyň hereket azatlygynyň ýene bir bozulmagydygyna ynanýarlar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy   „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“
Azatlyk Radiosy „Azatlygyň öňki habarçysy Allaşow Daşoguzda tussag edildi“
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Azatlyk Radiosy   „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
Azatlyk Radiosy „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI GADAGAN.
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI...
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.