Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ABŞ-nyň Döwlet departamenti dünýäde dini azatlyklaryň berjaý edilişi barada hasabat çap etdi.

ABŞ-nyň Döwlet departamenti dünýäde dini azatlyklaryň berjaý edilişi barada hasabat çap etdi.

ABŞ-nyň Döwlet departamenti 8-nji noýabrda dünýäde dini azatlyklaryň berjaý edilişi barada hasabat ýaýratdy.

Azerbaýjan, Belarus, Russiýa, Türkiýe, Bruneý, Indoneziýa, Ysraýyl we basyp alnan ýerler, Malaýziýa we Päkistan käbir dinlere zyýan berýän diskriminasiýa kanunlary ýa-da ikitaraplaýyn syýasatlary bolan ýurtlaryň sanawynda. Birmada, Hytaýda, Eritreýada, Eýranda, Demirgazyk Koreýada, Saud Arabystanynda, Sudanda we Wýetnamda bu ýurtlarda totalitar we awtoritar rejimleriň bolmagy bilen baglanyşykly dini azatlyklar berjaý edilmeýär. Eritreýa, Eýran, Laos, Saud Arabystany, Sudan, Özbegistan we Wýetnam dini azlyklara duşmançylyk edýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Ýewropa ýurtlaryndan hem geçmedi - Belgiýa, Fransiýa we Germaniýa käbir dinleriň howply kultlar ýa-da mezhepler hasaplanmagy bilen ýazgarylmagyna rugsat berýär. Şol bir wagtyň özünde, birnäçe ýurtda dini azatlyklar babatynda ýagdaý ep-esli gowulaşdy. Bu ýurtlara Gruziýa, Hindistan, Türkmenistan we BAE girýär.

IA REGNUM.

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.