Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ABŞ-nyň Döwlet departamenti dünýäde dini azatlyklaryň berjaý edilişi barada hasabat çap etdi.

ABŞ-nyň Döwlet departamenti dünýäde dini azatlyklaryň berjaý edilişi barada hasabat çap etdi.

ABŞ-nyň Döwlet departamenti 8-nji noýabrda dünýäde dini azatlyklaryň berjaý edilişi barada hasabat ýaýratdy.

Azerbaýjan, Belarus, Russiýa, Türkiýe, Bruneý, Indoneziýa, Ysraýyl we basyp alnan ýerler, Malaýziýa we Päkistan käbir dinlere zyýan berýän diskriminasiýa kanunlary ýa-da ikitaraplaýyn syýasatlary bolan ýurtlaryň sanawynda. Birmada, Hytaýda, Eritreýada, Eýranda, Demirgazyk Koreýada, Saud Arabystanynda, Sudanda we Wýetnamda bu ýurtlarda totalitar we awtoritar rejimleriň bolmagy bilen baglanyşykly dini azatlyklar berjaý edilmeýär. Eritreýa, Eýran, Laos, Saud Arabystany, Sudan, Özbegistan we Wýetnam dini azlyklara duşmançylyk edýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Ýewropa ýurtlaryndan hem geçmedi - Belgiýa, Fransiýa we Germaniýa käbir dinleriň howply kultlar ýa-da mezhepler hasaplanmagy bilen ýazgarylmagyna rugsat berýär. Şol bir wagtyň özünde, birnäçe ýurtda dini azatlyklar babatynda ýagdaý ep-esli gowulaşdy. Bu ýurtlara Gruziýa, Hindistan, Türkmenistan we BAE girýär.

IA REGNUM.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Resminamalary täzeläp bilmezlik, türkmen migrant aýal-gyzlaryň hukuklarynyň ýoklugyny güýçlendirýär.
Resminamalary täzeläp bilmezlik, türkmen migrant aýal-gyzlaryň hukuklarynyň ýoklugyny güýçlendirýär.