Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

YNSAN HUKUKLARY BARADA BIRLEŞEN MILLETLER KOMISSIÝASY TÜRKMENISTAN HÄKIMÝETLERINE TALAP BILEN ÝÖREDI.

 YNSAN HUKUKLARY BARADA BIRLEŞEN MILLETLER KOMISSIÝASY TÜRKMENISTAN HÄKIMÝETLERINE TALAP BILEN ÝÖREDI.

BMG Adam Hukuklary Geňeşi /AHG / Türkmenistan hökümetini "adam hukuklaryna we esasy azatlyklara, hususan-da söz azatlygyna doly hormat goýulmagyny üpjün etmäge" çagyrdy. Bu, HRC-nyň Ženewadaky 60-njy ýyllyk mejlisinde penşenbe güni agşam kabul edilen kararda beýan edilýär.

Günbatar ýurtlary tarapyndan sessiýa garamak üçin hödürlenen karar gaty, ultimatum äheňde berildi. Ses berişlikde Komissiýanyň agzalarynyň pikirleri düýpgöter tapawutlandy. Taslamanyň kabul edilmegine 53 ýurtdan 25 ýurt ses berdi, ýagny Komissiýanyň agza ýurtlarynyň ýarysyndan azy; garşy - 11 ştat, şol sanda Ukraina; Russiýa we Ermenistan ýaly 17 ýurt saklandy.

Kararda "maglumat azatlygy hukugynyň ulanylmagynyň çäklendirilmegi", "Türkmenistan hökümetiniň etniki ruslara, özbeklere we beýleki azlyklara bilim we iş üpjünçiligi babatynda kemsidiji amallary", "islendik syýasy işjeňligi basyp ýatyrmaga esaslanýan hökümet syýasatlary dowamlylygy" barada alada bildirilýär.". Geňeş ýurduň hökümetini "ähli tussaglaryny derrew we şertsiz boşatmaga" çagyrdy. Türkmenistanda adam hukuklary meselesine 61-nji mejlisinde garamagy dowam etdirmek kararyna geldi.

Konstantin Pribytkow.

ITAR-TASS

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....