Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Russiýanyň Döwlet Dumasy rus pensionerleriniň Türkmenistandaky ýagdaýyna alada bildirdi.

Russiýanyň Döwlet Dumasy rus pensionerleriniň Türkmenistandaky ýagdaýyna alada bildirdi.

Şu günki "Mejlis gazetiniň" habaryna görä Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasy Russiýanyň hökümetine Türkmenistanda rus watandaşlary üçin pensiýa almak barada haýyş iberdi.

Russiýa Federasiýasynyň Federal Assambleýasynyň Döwlet Dumasynyň deputatlary Türkmenistanyň "Pensiýa barada" täze kanunynyň kabul edilmegi bilen baglanyşykly ýüze çykýan ýagdaýa ünsi çekdi, gapma-garşy pikirlere we ulanylyşynyň Russiýanyň watandaşlarynyň - Türkmenistanda ýaşaýan pensionerleriň ýagdaýyna nähili täsir etjekdigine baha berdi.Ýokardakylar bilen baglanyşykly Döwlet Duma Russiýanyň hökümetiniň baştutanyndan, bu Kanunyň ýerine ýetirilmeginiň iki hepdäniň içinde Türkmenistanda ýaşaýan rus watandaşlarymyzyň pensiýa üpjünçiligine nähili täsir edip biljekdigi barada jikme-jik maglumat bermegini soraýar. Bu haýyş, Döwlet Dumasynyň N2806-IV GD 2006-njy ýylyň 15-nji fewralynda kabul edildi.

Ferghana.Ru

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“