Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Russiýanyň Döwlet Dumasy rus pensionerleriniň Türkmenistandaky ýagdaýyna alada bildirdi.

Russiýanyň Döwlet Dumasy rus pensionerleriniň Türkmenistandaky ýagdaýyna alada bildirdi.

Şu günki "Mejlis gazetiniň" habaryna görä Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasy Russiýanyň hökümetine Türkmenistanda rus watandaşlary üçin pensiýa almak barada haýyş iberdi.

Russiýa Federasiýasynyň Federal Assambleýasynyň Döwlet Dumasynyň deputatlary Türkmenistanyň "Pensiýa barada" täze kanunynyň kabul edilmegi bilen baglanyşykly ýüze çykýan ýagdaýa ünsi çekdi, gapma-garşy pikirlere we ulanylyşynyň Russiýanyň watandaşlarynyň - Türkmenistanda ýaşaýan pensionerleriň ýagdaýyna nähili täsir etjekdigine baha berdi.Ýokardakylar bilen baglanyşykly Döwlet Duma Russiýanyň hökümetiniň baştutanyndan, bu Kanunyň ýerine ýetirilmeginiň iki hepdäniň içinde Türkmenistanda ýaşaýan rus watandaşlarymyzyň pensiýa üpjünçiligine nähili täsir edip biljekdigi barada jikme-jik maglumat bermegini soraýar. Bu haýyş, Döwlet Dumasynyň N2806-IV GD 2006-njy ýylyň 15-nji fewralynda kabul edildi.

Ferghana.Ru

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...