Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň Pariždäki ilçihanasynyň daşynda tussag edilen adam hukuklaryny goraýjylary goramak üçin ýöriş.

Türkmenistanyň Pariždäki ilçihanasynyň daşynda tussag edilen adam hukuklaryny goraýjylary goramak üçin ýöriş.

"Serhetsiz habarçylar" guramasynyň aktiwistleri şu gün Pariždäki Türkmenistanyň ilçihanasynyň ýanynda ýöriş gurady. Bu çärä Türkmenistanda tussag edilen jurnalistleriň we hukuk goraýjy aktiwistleriň boşadylmagyny talap eden 30-a golaý fransuz we daşary ýurtly jurnalist gatnaşdy.

Guramanyň metbugat gullugynyň habaryna görä, bular “Galaxie-Presse” kompaniýasynyň işgäri we Fransiýanyň “France 2” teleýaýlymynyň işgäri Annagurban Amanglyjow, “Azatlyk” radiosynyň habarçysy Ogulsapar Myradowa we aktiwist Sapardury Hajyýew.

Tutulanlaryň hemmesi Helsinki adam hukuklary federasiýasynyň agzalary. “Serhetsiz habarçylar” ilçihananyň birinji sekretary bilen öňünden duşuşmak haýyşyny iberdi, ýöne hiç kim olar bilen duşuşmak islemedi.

RIA "Oreanda"

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...