Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Amerikanyň birleşen ştatlarynda ýaşaýan türkmen aktiwistleri Gurbanguly Berdimuhamedowa gandal we türme eşigini sowgat etdiler.

Amerikanyň birleşen ştatlarynda ýaşaýan türkmen aktiwistleri Gurbanguly Berdimuhamedowa gandal we türme eşigini sowgat etdiler.

Häzirki wagtda Amerikanyň birleşen ştatlarynda ýaşaýan türkmen aktiwistleri 28 - nji iýunda Gurbanguly Berdimuhamedowyň doglan güni mynasybetli, BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYŇ ştab kwartirasynyň öňünde we Nyu-Ýork şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde protest geçirdiler.

Amerikanyň birleşen ştatlarynyň Nýu - Ýork şäherinde türkmen aktiwistleri doglan günlerde meşhurlyga eýe bolan «Happy Birthday to you» diýen aýdymy türkmen dilinde , ýörite Gurbanguly Berdimuhamedowy gutlap aýtdylar. Türkmen dilinde şeýle sözlerden düzülen : " Senden aýdymçy bolmaz, senden ýazyjy bolmaz, senden prezident bolmaz, Gurbanguly güm bol! Seniň heýkelleriň ýykylsyn, diliň damagyňa dykylsyn, ajal ýakaňdan tutsyn, Haramdag güm bol. Goý welosipediň döwülsin, Rowaç atyň maňlaýyňdan depsin, dünýä ýüzi üstüňden gülýär, Bilýänsiň! Seniň soňuň geldi" - diýen sözlerden ybarat.

Herekede gatnaşyjylar doglan güne sowgat hökmünde türme eşigini we gandal goýup gaýtdylar.

www.turkmen.news

Iň soňky habarlar

Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2023 г. в Северной Македонии, г. Скопье
Azatlyk Radiosy   „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
Azatlyk Radiosy „Belli hukuk goraýjy Täjigül Begmedowa Türkiýeden deport edildi“
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI GADAGAN.
YNSAN HAKLARYNY GORAÝJY TÄJIGÜL BEGMEDOWA TÜRKIÝEDEN DEPORT EDILDI. OŇA 5 ÝYL TÜRKIÝÄ GIRIŞI...
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
Türkmenistanyň gümrükhanasy nämä "rugsat" berýär?/На что дает "добро" туркменская таможня.
 Azatlyk Radiosy  “Meni sem edip bilmezler”: Türkmen žurnalisti Ýewropa goýberilmezliginden soň
Azatlyk Radiosy “Meni sem edip bilmezler”: Türkmen žurnalisti Ýewropa goýberilmezliginden soň