Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Amerikanyň birleşen ştatlarynda ýaşaýan türkmen aktiwistleri Gurbanguly Berdimuhamedowa gandal we türme eşigini sowgat etdiler.

Amerikanyň birleşen ştatlarynda ýaşaýan türkmen aktiwistleri Gurbanguly Berdimuhamedowa gandal we türme eşigini sowgat etdiler.

Häzirki wagtda Amerikanyň birleşen ştatlarynda ýaşaýan türkmen aktiwistleri 28 - nji iýunda Gurbanguly Berdimuhamedowyň doglan güni mynasybetli, BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYŇ ştab kwartirasynyň öňünde we Nyu-Ýork şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde protest geçirdiler.

Amerikanyň birleşen ştatlarynyň Nýu - Ýork şäherinde türkmen aktiwistleri doglan günlerde meşhurlyga eýe bolan «Happy Birthday to you» diýen aýdymy türkmen dilinde , ýörite Gurbanguly Berdimuhamedowy gutlap aýtdylar. Türkmen dilinde şeýle sözlerden düzülen : " Senden aýdymçy bolmaz, senden ýazyjy bolmaz, senden prezident bolmaz, Gurbanguly güm bol! Seniň heýkelleriň ýykylsyn, diliň damagyňa dykylsyn, ajal ýakaňdan tutsyn, Haramdag güm bol. Goý welosipediň döwülsin, Rowaç atyň maňlaýyňdan depsin, dünýä ýüzi üstüňden gülýär, Bilýänsiň! Seniň soňuň geldi" - diýen sözlerden ybarat.

Herekede gatnaşyjylar doglan güne sowgat hökmünde türme eşigini we gandal goýup gaýtdylar.

www.turkmen.news

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“