Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Tussaglykda saklanýan adamlar üçin sowalnama.

Tussaglykda saklanýan adamlar üçin sowalnama.

Tussaglykda saklanýan adamlar üçin sowalnama.

Türkmenistanyň suddan öňki tussaghana, türme, koloniýa, lagerlerinde tussaglykda saklanýan adamlar üçin sowalnama.

Gadyrly watandaşlar!

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy türkmen türmeleriniň has ygtybarly beýanynyň üstünde işleýär. Maksady: ýörite edaralarda saklanylýan ähli gödek düzgün bozmalar we elhenç şertler barada halkara jemgyýetçiligine habar bermek.

Gadyrly watandaşlar, bizden işlenip düzülen sowalnamany doldurmagyňyzy we adresimize ibermegiňizi haýyş edýäris. Iberijiniň maglumatlarynyň gizlinligini kepillendirýäris. Şol bir wagtyň özünde, ähli türkmen raýatlaryna siziň pikiriňizçe Nyýazow rejiminiň şahsyýet we raýat hökmünde hukuklaryňyzy nirede bozandygy barada bize ähli maglumatlary ibermegini haýyş edýäris.

Hormatlamak bilen,

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

  Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Поездка в Туркменистан - часть 2/Meniň Türkmenistana gidip-gelişim, 2-nji bölüm
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
Meniň Türkmenistana gidip-gelişim. 2-nji bölüm.
 Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi.
Türkmenistan BMG-ä žurnalist Ogulsapar Myradowa we geý lukman Kasymberdi Garaýew hakda jogap berdi....
 THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
THF türkmen resmilerini deportasiýa merkezlerindäki türkmenleriň ýagdaýyna üns bermäge çagyrýar.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...