Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Tussaglykda saklanýan adamlar üçin sowalnama.

Tussaglykda saklanýan adamlar üçin sowalnama.

Tussaglykda saklanýan adamlar üçin sowalnama.

Türkmenistanyň suddan öňki tussaghana, türme, koloniýa, lagerlerinde tussaglykda saklanýan adamlar üçin sowalnama.

Gadyrly watandaşlar!

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy türkmen türmeleriniň has ygtybarly beýanynyň üstünde işleýär. Maksady: ýörite edaralarda saklanylýan ähli gödek düzgün bozmalar we elhenç şertler barada halkara jemgyýetçiligine habar bermek.

Gadyrly watandaşlar, bizden işlenip düzülen sowalnamany doldurmagyňyzy we adresimize ibermegiňizi haýyş edýäris. Iberijiniň maglumatlarynyň gizlinligini kepillendirýäris. Şol bir wagtyň özünde, ähli türkmen raýatlaryna siziň pikiriňizçe Nyýazow rejiminiň şahsyýet we raýat hökmünde hukuklaryňyzy nirede bozandygy barada bize ähli maglumatlary ibermegini haýyş edýäris.

Hormatlamak bilen,

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1
“Serhetsiz habarçylar” ýyllyk metbugat azatlygy reýtingini çap etdi.
“Serhetsiz habarçylar” ýyllyk metbugat azatlygy reýtingini çap etdi.