Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Tussaglykda saklanýan adamlar üçin sowalnama.

Tussaglykda saklanýan adamlar üçin sowalnama.

Tussaglykda saklanýan adamlar üçin sowalnama.

Türkmenistanyň suddan öňki tussaghana, türme, koloniýa, lagerlerinde tussaglykda saklanýan adamlar üçin sowalnama.

Gadyrly watandaşlar!

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy türkmen türmeleriniň has ygtybarly beýanynyň üstünde işleýär. Maksady: ýörite edaralarda saklanylýan ähli gödek düzgün bozmalar we elhenç şertler barada halkara jemgyýetçiligine habar bermek.

Gadyrly watandaşlar, bizden işlenip düzülen sowalnamany doldurmagyňyzy we adresimize ibermegiňizi haýyş edýäris. Iberijiniň maglumatlarynyň gizlinligini kepillendirýäris. Şol bir wagtyň özünde, ähli türkmen raýatlaryna siziň pikiriňizçe Nyýazow rejiminiň şahsyýet we raýat hökmünde hukuklaryňyzy nirede bozandygy barada bize ähli maglumatlary ibermegini haýyş edýäris.

Hormatlamak bilen,

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Прочь Угнетатели Народа! Sürünsin Bu Halka Zulum Edenler! (Автор-Джерен из Туркменистана).
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
Myhmançylykda gowy. Türkiýe bilen wizasyz rejimiň ýatyrylmagy sosial partlamalara sebäp bolup biler.
 Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkmenistanyň abort gadaganlygy parahorlyga ýol açýar.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Türkiýe Türkmenistan bilen ýönekeýleşdirilen wiza düzgünini ýatyrdy.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.
Iki sany Garakalpak dissidenti Daşkentiň haýyşy boýunça Gazagystanda tussag edildi.