Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝHHG-nyň häzirki başlygy Türkmenistandaky ýagdaýa tankydy baha berýär.

ÝHHG-nyň häzirki başlygy Türkmenistandaky ýagdaýa tankydy baha berýär.

Belgiýanyň Daşary işler ministrliginiň Brýusselde ýaýradan metbugat beýanatyna görä, ÝHHG-nyň häzirki başlygy Belgiýanyň Daşary işler ministri Karel de Gýuht, umuman alanyňda, Türkmenistandaky ýagdaýa tankydy baha berýär.

Aýratynam, 29-njy martda Aşgabat şäherine eden sapary wagtynda de Gýuht Türkmenistanyň prezidentini we hökümetini respublikada "syýasy özgertmeler we demokratiýalaşdyrma" geçirmäge çagyrdy diýilýär.

ÝHHG-nyň häzirki başlygy, türkmen häkimiýetleriniň wekillerine Aşgabadyň halkara borçnamalaryna laýyklykda ýerli häkimiýetlere şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistanda geçiriljek "erkin we açyk" saýlawlaryň geçirilmegini üpjün etmegiň zerurdygyny aýtdy.

De Gýuht: "ÝHHG-nyň Demokratik guramalar we adam hukuklary býurosy bu meselede kömek bermäge taýýar" -diýdi.

Şeýle hem, halkara guramalarynyň wekillerine türkmen türmelerindäki tussaglara giriş mümkinçiligini bermelidigini aýtdy.

De Gýuht türkmen deputatlaryny şu ýylyň iýul aýynda ÝHHG-nyň parlament Assambleýasynyň mejlislerine gatnaşmaga çagyrdy.

Aleksandr Şişlo.

“RIA habarlary”

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...