Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy tussag edildi.

Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy tussag edildi.

2013-nji ýylyň 6-njy maýynda Türkmenistanyň Türkmenabad şäherinde (öňki Çärjew) "Azatlyk" radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy 30 ýaşly Röwşen Ýazmuzhammedow tussag edildi. Ol ýerli polisiýa bölüminiň tussaghanasynda saklanýar.

R.Ýazmuhammedowyň garyndaşlary bu barada bize habar berdiler. Žurnalistyň işine Guramaçylykly jenaýatçylyga we terrorçylyga garşy göreş bölüminiň seredýändigini anyklap bildiler. Türkmen häkimiýetlerinden entek resmi habar ýok.

R.Ýazmuhammedow 2012-nji ýylyň sentýabr aýyndan bäri Azatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk edýär. Jemgyýetçilik meseleleri baradaky hasabatlary Röwşen Çaryýew lakamy bilen, Azatlyk radiosynda çap edilýärdi.

Azatlyk radios ynyň türkmen gullugy öz press-relizinde žurnalistiň garyndaşlarynyň sözlerine salgylanyp, žurnalistiň ýaşaýan ýeriniň daş-töwereginde ýazga alynýan kameralar gurnalyp başlandy.

CPJ we HRW halkara guramalary öz aladalaryny mälim etmek bilen, türkmen häkimiýetlerini ýagdaýy doly anyklap we žurnaliste aklawçy tutmak hukugyny bermegine çagyrdylar.

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...