Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

THF GOL ÝYGNAMAGYNY DOWAM EDÝÄR.

THF GOL  ÝYGNAMAGYNY  DOWAM EDÝÄR.

Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasy, türkmen žurnalistlerini, raýat jemgyýetiniň aktiwistlerini, adam hukuklaryny goraýjylary, oppozisiýaçylary we dissidentleri goramak üçin gol ýygnaýar.

Türkmen häkimiýetleriniň wagşyçylykly hereketini ýazgarýan, islendik görnüşde başgaça pikirleri yzygiderli yzarlaýan her bir adam, aşakdaky haýyşda öz gollaryny goýup biler:

http://www.PetitionOnline.com/tm4t2006/petition.html

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy.

Täjigül Begmedowa.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.