Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

BMG türkmen häkimiýetlerini garaşsyz derňew geçirmäge çagyrýar.

BMG türkmen häkimiýetlerini garaşsyz derňew geçirmäge çagyrýar.

Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary boýunça Ýokary Komissarlygynyň edarasy (AHÝKE) türkmen häkimiýetlerini žurnalist Ogulsapar Myradowanyň ölümi barada garaşsyz derňew geçirmäge çagyrýar.

AHÝKE -iň metbugat sekretary Hose-Luis Diaz: "Türkmen hâkimiyetlerini onuň ölüminiň sebäpleri, şol sanda garaşsyz kazyýet seljermesi ýaly düýpli, gyssagly we garaşsyz derňew geçirmäge we derňewiň netijelerini köpçülige ýetirmäge çagyrýarys" -diýip, Ženewada geçirilen brifingde aýtdy.

Onuň sözlerine görä, AHÝKE hökümete garşy dildüwşükde aýyplanyp alty ýyl azatlykdan mahrum edilen türkmen türmesinde ölen Myradowanyň ölüminden "aladalanýar".

"Serhetsiz habarçylar" hökümete degişli bolmadyk gurama Türkmenistanda "Azatlyk" radiosynyň habarçysy bolup işlän Myradowanyň türmede ýenjilmegi netijesinde ölendigini öňe sürýär. Myradowanyň yzynda üç çagasy galdy.

Diazyň pikiriçe, AHÝKE Myradowa bilen bilelikde iş kesilen we tussaglykda saklanýan beýleki iki adam hukuklaryny goraýjy Annagurban Amanglyjowyň we Sapardurdy Hajyýewiň ykbaly barada alada edýär.

Ýekaterina Andrianowa.

RIA habarlary

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....