Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

BMG türkmen häkimiýetlerini garaşsyz derňew geçirmäge çagyrýar.

BMG türkmen häkimiýetlerini garaşsyz derňew geçirmäge çagyrýar.

Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary boýunça Ýokary Komissarlygynyň edarasy (AHÝKE) türkmen häkimiýetlerini žurnalist Ogulsapar Myradowanyň ölümi barada garaşsyz derňew geçirmäge çagyrýar.

AHÝKE -iň metbugat sekretary Hose-Luis Diaz: "Türkmen hâkimiyetlerini onuň ölüminiň sebäpleri, şol sanda garaşsyz kazyýet seljermesi ýaly düýpli, gyssagly we garaşsyz derňew geçirmäge we derňewiň netijelerini köpçülige ýetirmäge çagyrýarys" -diýip, Ženewada geçirilen brifingde aýtdy.

Onuň sözlerine görä, AHÝKE hökümete garşy dildüwşükde aýyplanyp alty ýyl azatlykdan mahrum edilen türkmen türmesinde ölen Myradowanyň ölüminden "aladalanýar".

"Serhetsiz habarçylar" hökümete degişli bolmadyk gurama Türkmenistanda "Azatlyk" radiosynyň habarçysy bolup işlän Myradowanyň türmede ýenjilmegi netijesinde ölendigini öňe sürýär. Myradowanyň yzynda üç çagasy galdy.

Diazyň pikiriçe, AHÝKE Myradowa bilen bilelikde iş kesilen we tussaglykda saklanýan beýleki iki adam hukuklaryny goraýjy Annagurban Amanglyjowyň we Sapardurdy Hajyýewiň ykbaly barada alada edýär.

Ýekaterina Andrianowa.

RIA habarlary

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...