Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen oppozisti bilen gatnaşyk ýitdi.

Türkmen oppozisti bilen gatnaşyk ýitdi.

Geçen hepde S.Nyýazow ölenden soň, Türkmenistanda ýaşaýan "Agzybirlik" Halk Demokratik Hereketiniň esaslandyryjylaryndan we agzasy Nurberdi Nurmammedow Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy "Azatlyk" bilen aç-açan söhbetdeşlik geçirdi.

Şu gün oppozisiýa HDH “Agzybirlik” Nurberdi Nurmammedowyň “ykbaly barada alada bildirýän beýannama ýaýratdy. Nurmammedowyň öý telefony iki günden bäri öçük”.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy Türkmenistanyň wagtlaýyn hökümetini dissidentleri yzarlamazlyga, türkmen raýatlaryna öz pikirlerini aýtmaga we ýurduň raýat durmuşyna doly gatnaşmaga mümkinçilik bermäge çagyrýar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“