Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Madrid klubynyň agzalary öňki SSSR ýurtlarynda demokratiýa çagyrýar.

Madrid klubynyň agzalary öňki SSSR ýurtlarynda demokratiýa çagyrýar.

Madrid klubynyň agzalary öňki SSSR ýurtlarynda demokratiýa çagyrýar

Şenbe güni Pragada 70 ýurduň öňki prezidentlerini we premýer-ministrlerini öz içine alýan Madrid klubynyň agzalary Belarusyň, Özbegistanyň we Türkmenistanyň döwlet işgärlerine adam hukuklaryna we halkara demokratiýa kadalaryna hormat goýmagy haýyş etdi.

"Biz bu ýurtlardaky syýasy ösüşler, şeýle hem öňki SSSR-iň beýleki ştatlarynda azatlyklaryň kem-kemden ýok edilmegi baradaky habarlar bilen aladalanýarys" -diýip, şu hepde Çehiýanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda geçirilen Madrid klubynyň üç günlük ýygnagyna gatnaşyjylar aýtdy.

Çeh.Ru

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...