Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Madrid klubynyň agzalary öňki SSSR ýurtlarynda demokratiýa çagyrýar.

Madrid klubynyň agzalary öňki SSSR ýurtlarynda demokratiýa çagyrýar.

Madrid klubynyň agzalary öňki SSSR ýurtlarynda demokratiýa çagyrýar

Şenbe güni Pragada 70 ýurduň öňki prezidentlerini we premýer-ministrlerini öz içine alýan Madrid klubynyň agzalary Belarusyň, Özbegistanyň we Türkmenistanyň döwlet işgärlerine adam hukuklaryna we halkara demokratiýa kadalaryna hormat goýmagy haýyş etdi.

"Biz bu ýurtlardaky syýasy ösüşler, şeýle hem öňki SSSR-iň beýleki ştatlarynda azatlyklaryň kem-kemden ýok edilmegi baradaky habarlar bilen aladalanýarys" -diýip, şu hepde Çehiýanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda geçirilen Madrid klubynyň üç günlük ýygnagyna gatnaşyjylar aýtdy.

Çeh.Ru

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....