Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝHHG-nyň başlygy Türkmenistana demokratik reformalary amala aşyrmaga kömek bermegi teklip etdi.

ÝHHG-nyň başlygy Türkmenistana demokratik reformalary amala aşyrmaga kömek bermegi teklip etdi.

ÝHHG-nyň häzirki başlygy Belgiýanyň Daşary işler ministri Karel de Guç Saparmyrat Nyýazowyň aradan çykan güni Türkmenistan halkyna "respublikada demokratik özgertmeleri geçirmekde kömek" teklip etdi, şol bir wagtyň özünde-de Türkmenbaşynyň ölümine gynanç bildirdi.

“Şübhesiz, kyn döwre garaşylýar. Türkmenistanyň halky bir adamyň howandarlygynda iki onýyllykdan soň özlerini arkaýyn duýup biler "-diýdi.

"ÝHHG bu geçiş döwründe:demokratik özgertmeleri durmuşa geçirmekde we strategiki taýdan möhüm bolan ýurtda, şeýle hem Merkezi Aziýa sebitinde durnuklylygy üpjün etmekde kömek bermäge taýýardyr ".

De Guç: "Syýasy we harby howpsuzlyk, daşky gurşaw we ykdysady çäreler ýa-da adam hukuklary barada gürleşsek-de, ÝHHG-nyň işjeň hereket edýän ähli ugurlarynda kömek bermäge taýýardyrys" -diýdi.

Şol bir wagtyň özünde, ÝHHG-nyň başlygy Türkmenistanda adam hukuklaryna garalýan ýagdaýa alada bildirdi.

RIA habarlary.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“