Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝHHG-nyň milli azlyklar boýunça ýokary komissary Rolf Ekeus Türkmenistana geldi.

ÝHHG-nyň milli azlyklar boýunça ýokary komissary Rolf Ekeus Türkmenistana geldi.

ÝHHG-nyň milli azlyklar boýunça ýokary komissary Rolf Ekeus Türkmenistana gelýär.

ÝHHG-nyň milli azlyklar boýunça ýokary komissary Rolf Ekeus şu gün Aşgabat şäherine geldi. Döwlet baştutanynyň metbugat gullugy Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow bilen mundan beýläkki hyzmatdaşlyk barada gepleşikler geçirer diýdi.

Rolf Ekeusyň saparynyň çäginde Daşary işler ministrliginde we Türkmenistanyň Bilim ministrliginde, şeýle hem uly özbek diasporasynyň jemlenen Lebap sebitiniň (ýurduň gündogarynda) administrasiýasy bilen duşuşyklar bar.

Aşgabatdaky ÝHHG merkeziniň habaryna görä, Ýokary Komissar milli azlyklaryň ýaşaýyş şertleri, şeýle hem oba mekdeplerinde bilim prosesini guramak bilen tanyşmak isleýär.

Rolf Ekeus üçünji gezek Türkmenistana sapar edýär. Aşgabat şäherine ilkinji sapary 2004-nji ýylyň dekabrynda bolupdy. 2005-nji ýylyň maý aýynda şuňa meňzeş missiýa bilen Daşoguz sebitine (respublikanyň demirgazygynda) baryp gördi.

Gülşen Esenmyradowa.

Ukrinform.

Iň soňky habarlar

Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar