Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝHHG-nyň milli azlyklar boýunça ýokary komissary Rolf Ekeus Türkmenistana geldi.

ÝHHG-nyň milli azlyklar boýunça ýokary komissary Rolf Ekeus Türkmenistana geldi.

ÝHHG-nyň milli azlyklar boýunça ýokary komissary Rolf Ekeus Türkmenistana gelýär.

ÝHHG-nyň milli azlyklar boýunça ýokary komissary Rolf Ekeus şu gün Aşgabat şäherine geldi. Döwlet baştutanynyň metbugat gullugy Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow bilen mundan beýläkki hyzmatdaşlyk barada gepleşikler geçirer diýdi.

Rolf Ekeusyň saparynyň çäginde Daşary işler ministrliginde we Türkmenistanyň Bilim ministrliginde, şeýle hem uly özbek diasporasynyň jemlenen Lebap sebitiniň (ýurduň gündogarynda) administrasiýasy bilen duşuşyklar bar.

Aşgabatdaky ÝHHG merkeziniň habaryna görä, Ýokary Komissar milli azlyklaryň ýaşaýyş şertleri, şeýle hem oba mekdeplerinde bilim prosesini guramak bilen tanyşmak isleýär.

Rolf Ekeus üçünji gezek Türkmenistana sapar edýär. Aşgabat şäherine ilkinji sapary 2004-nji ýylyň dekabrynda bolupdy. 2005-nji ýylyň maý aýynda şuňa meňzeş missiýa bilen Daşoguz sebitine (respublikanyň demirgazygynda) baryp gördi.

Gülşen Esenmyradowa.

Ukrinform.

Iň soňky habarlar

Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva